Kirkkolaulu

Aleksanteri Syväriläisen tropari (4. sävelmä)

Nuoresta lähtien palaen hengellistä kaipuuta erämaahan| sinä, Jumalassa viisas Aleksanteri, tahdoit seurata vain Kristusta.| Sen tähden enkelten joukotkin ihmettelivät,| miten sinä lihallisena ihmisenä näkymättömiä juonia vastaan viisaasti kilvoitellen | voitit itsehillinnällä himojen paljouden | ja niin jo täällä tulit enkelten kaltaiseksi.| Rukoile, oi pyhittäjäisä Aleksanteri, Kristusta Jumalaa,| että hän pelastaisi meidän sielumme.

Suuren lauantain aamupalvelus 30.3.2018

Äänitallenne (n. 30 min) Pt. Aleksanteri Syväriläisen kappelista.

Liturgia kansan laulamana

Pt. Aleksanteri Syväriläisen kappelissa Myllypurossa seurakunta laulaa liturgian  noin kerran kuussa.

Tästä löydät tulostettavan version (LiturgiaKansanLaulamanaTulostusV2 ) liturgian teksteistä.  A4-kokoinen tuloste voidaan  koota A5  lehdykäksi ja nitoa keskeltä.

JUMALALLINEN LITURGIA

SUURI EKTENIA

Aamen. / Herra armahda./ Sinun haltuus , Herra./

ENSIMMÄINEN ANTIFONI

Aamen./

Ylistä Herraa, minun sieluni,/ ja kaikki,  mitä minussa on, hänen pyhää nimeään./ Ylistä Herraa, minun sieluni,/ älä unohda, mitä kaikkea hyvää hän on sinulle tehnyt./ Hän on armollinen kaikille laittomuuksillesi,/ hän parantaa kaikki sairautesi./ Hän lunastaa turmeluksesta elämäsi,/ hän seppelöi sinut armolla ja laupeudella./Anteeksiantava ja laupias on Herra./ Hän on kärsivällinen, ja hänen armonsa on suuri./ Ylistä Herraa , minun sieluni,/ ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeään./ Ylistä Herraa, minun sieluni.

PIENI EKTENIA

Herra, armahda./ Sinun haltuus, Herra./Aamen.

TOINEN ANTIFONI

Ylistä Herraa, minun sieluni!/ Koko elinaikanani minä ylistän Herraa,/ laulan ja soitan Jumalalleni/ niin kauan kuin elän!/ Älkää luottako maan mahtaviin,/ älkää luottako yhteenkään ihmiseen – ei ihmisestä ole auttajaksi./ Hänen henkensä lähtee, hän tulee jälleen maaksi,/ ja sinä päivänä kaikki hänen hankkeensa raukeavat./ Onnellinen se, jonka auttaja on  Jaakobin Jumala,/ onnellinen se, joka turvaa Herraan, Jumalaansa./ Herra on tehnyt taivaan ja maan, meren ja kaiken, mitä niissä on./ Herra on iäti uskollinen./ Herra hankkii oikeutta sorretuille,/ nälkäisille hän antaa leipää./ Herra päästää vangitut kahleista,/ hän antaa sokeille näön ja nostaa maahan painetut jaloilleen./ Herra rakastaa oikeamielisiä,/ hän suojelee muukalaisia ja tukee leskiä ja orpoja,/ mutta jumalattomien tien/ hän tekee mutkaiseksi./Herra hallitsee ikuisesti./ Hän on sinun Jumalasi, Siion, polvesta polveen./

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle/ nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen./

Jumalan ainokainen kuolematon Poika ja Sana,/ joka meidän pelastuksemme tähden olet tahtonut lihaksi tulla/ pyhästä Jumalansynnyttäjästä, ainaisesta Neitseestä Mariasta,/ muuttumatta ihmiseksi tullut,/ myös ristiin naulittu ja kuolemallasi kuoleman rikki polkenut,/ yksi pyhästä Kolminaisuudesta/ ja Isän ja Pyhän Hengen kanssa kunnioitettava Kristus Jumala,/ pelasta meidät.

PIENI EKTENIA

Herra, armahda. Herra, armahda./ Sinun haltuus, Herra./ Aamen. Aamen./

KOLMAS ANTIFONI

Herra muista meitä/ valtakunnassasi./ Autuaita ovat hengessään köyhät,/ sillä heidän on taivasten valtakunta./ Autuaita ovat murheelliset:/ he saavat lohdutuksen./ Autuaita kärsivälliset:/ he perivät maan./ Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano:/ heidät ravitaan./ Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:/ heidät armahdetaan./ Autuaita puhdassydämiset:/ he saavat nähdä Jumalan./ Autuaita rauhantekijät:/ he saavat Jumalan lapsen nimen./ Autuita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan./ heidän on taivasten valtakunta./ Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan/ ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa./ Iloitkaa ja riemuitkaa,/ sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri.

TULKAA, KUMARTUKAAMME

Tulkaa, kumartukaamme ja langetkaamme Kristuksen eteen./ Pelasta, kuolleista ylösnoussut Jumalan Poika, meidät, jotka sinulle veisaamme:/”Halleluja.”

YLÖSNOUSEMUSTROPARIT JA -KONTAKIT

1. sävelmän tropari

Hautakiven olivat juutalaiset sinetöineet/ ja sotilaat vartioivat puhdasta ruumistasi,/ mutta sinä,Vapahtaja, nousit ylös kolmantena päivänä/ ja annoit maailmalle elämän./ Sen tähden taivaalliset voimat ylistävät sinua, Elämänantaja:/ “Kunnia olkoon ylösnousemisellesi, Kristus,/ kunnia olkoon valtakunnallesi,/ kunnia pelastustyöllesi, sinä ainoa ihmisiä rakastava.”

2. sävelmän tropari

Laskeuduttuasi alas kuolemaan sinä, kuolematon Elämä,/ tukahdutit tuonelan jumaluutesi kirkkaudella./ Ja kun kuolleetkin maan syvyyksistä nostit,/ kaikki taivaalliset voimat lauloivat sinulle:/ “Elämänantaja Kristus, meidän Jumalamme, kunnia olkoon sinulle.”

3. sävelmän tropari

Riemuitkoon taivas ja iloitkoon maa,/ sillä Herra näytti voimansa:/ Hän kukisti kuolemallaan kuoleman/ ja tuli kuolleista nousseiden esikoiseksi./ Tuonelan kidasta hän päästi meidät/ ja teki maailmalle/ suuren laupeuden.

4. sävelmän tropari

Kuultuaan enkelin ilosanoman ylösnousemuksesta/ ja torjuttuaan esi-isiemme  tuomion/ pyhät naiset, Herran opetuslapset,/ riemuissaan sanoivat apostoleille:/ “Kuoleman valta on riistetty,/ ja ylös on noussut Kristus Jumala,/ joka armahtaa maailman.”

5. sävelmän tropari

Veisatkaamme,/ uskovat, ylistystä Sanalle,/ joka on Isän ja Hengen tavoin aluton ja iankaikkinen/ ja on pelastuksemme tähden syntynyt Neitseestä./ Kumartukaamme hänen edessään,/ sillä hän on vapaasta tahdostaan noussut ristille/ ja kärsinyt kuoleman/ ja kunniakkaalla ylösnousemuksellaan on kuolleet herättänyt.

6. sävelmän tropari

Enkelein voimat ilmestyivät haudallesi,/ ja vartijat kaatuivat maahan niin kuin kuolleet./ Maria seisoi hautasi luona/ etsien puhtainta ruumistasi./ Sinä riistit vallan tuonelalta, joka ei sinua vahingoittanut./ Sinä tulit Neitsyttä vastaan lahjoittaen elämän./ Kuolleista ylösnoussut Herra, kunnia olkoon sinulle.

7. sävelmän tropari

Sinä ristilläsi kukistit kuoleman./ Sinä avasit ryövärille paratiisin./ Sinä mirhantuojien itkun iloksi muutit/ ja apostoleillesi annoit käskyn julistaa,/ että sinä oi Kristus Jumala olet noussut kuolleista/ ja olet maailmalle antanut/ suuren laupeuden.

8. sävelmän tropari

Oi laupias, pelastaaksesi meidät kärsimyksistä/ sinä laskeuduit korkeuksista ja kärsit haudassa kolme päivää./ Herra, meidän elämämme ja ylösnousemuksemme, kunnia olkoon sinulle.

Temppelin tropari
Nuoresta lähtien palaen hengellistä kaipuuta erämaahan/ sinä, Jumalassa viisas Aleksanteri, tahdoit seurata vain Kristusta./ Sen tähden enkelten joukotkin ihmettelivät,/ miten sinä lihallisena ihmisenä näkymättömiä juonia vastaan  kilvoitellen/ voitit itsehillinnällä himojen paljouden/ ja niin jo täällä tulit enkelin kaltaiseksi./ Rukoile, oi pyhittäjäisä Aleksanteri,/ Kristusta Jumalaa,/ että hän pelastaisi meidän sielumme.

1. sävelmän kontakki

Jumalana sinä kunniassa nousit ylös haudasta ja herätit kanssasi maailman./ Ihmissuku sinua veisaten Jumalana ylistää./ Kuolema on mitätöity./ Aadam riemuiten karkeloi, oi Herra,/ Eeva vapauduttuaan nyt kahleistaan iloiten lausuu:/ “Sinä, oi Kristus, annat kaikille ylösnousemuksen.”

2. sävelmän kontakki

Sinä nousit haudasta, oi kaikkivaltias Vapahtaja,/ tuonela nähtyään tämän ihmeen pelästyi ja kuolleet ylösnousivat./ Luomakunta tämän nähdessään iloitsee sinun kanssasi./ Aadamkin riemuitsee,/ ja maailma ylistää aina sinua, oi Vapahtajani.

3. sävelmän kontakki

Sinä, oi Laupias, nousit tänään haudasta/ ja johdatit meidät kuoleman porteilta./ Tänään riemuiten karkeloi Aadam,/ ja Eeva iloitsee,/ sekä profeetat ja patriarkat  heidän kanssaan/ lakkaamatta ylistystä veisaavat/ valtasi jumalalliselle voimalle.

4. sävelmän kontakki

Laupias Vapahtajani/ Jumalana nosti maasta syntyneet haudan kahleista,/ murskasi tuonelan portin ja Valtiaana nousi ylös kolmantena päivänä.

5. sävelmän kontakki

Oi Vapahtajani Kristus!/ Sinä laskeuduit alas tuonelaan asti meitä auttamaan/ ja kaikkivaltiaana mursit rikki sen portit./ Luojana sinä nostit kuolleet ylös mukanasi,/ kuoleman pistimen katkaisit/ ja Aadamin, oi ihmisiä rakastava, kirouksesta vapautit./ Sen tähden me kaikki rukoilemme sinua:/ “Pelasta meidät, oi Herra.”

6. sävelmän kontakki

Elämänantaja Kristus Jumala/ eläväksi tekevällä kädellään nosti kuolleet tuonelan synkistä syvyyksistä/ ja antoi ihmissuvulle ylösnousemuksen,/ sillä hän on kaikkien Vapahtaja,/ ylösnousemus ja elämä/ ja kaikkeuden Jumala.

7. sävelmän kontakki

Kuoleman voima ei kykene enää hallitsemaan ihmistä,/ sillä Kristus astui alas kukistaen ja hävittäen sen voimat./ Tuonela kahlitaan./ Profeetat yksimielisesti lausuvat iloiten:/ “Vapahtaja on ilmestynyt pimeydessä vaeltaville. Tulkaa, uskovat,/  ylösnousemukseen.

8. sävelmän kontakki

Noustuasi ylös haudasta sinä herätit kuolleet/ ja nostit tuonelasta Aadamin./ Eeva iloitsee ylösnousemuksestasi,/ ja koko maailma juhlii kuolleista nousemistasi, oi armollisin.

PYHÄ JUMALA

Herra armahda./ Aamen.
Pyhä Jumala,/ pyhä Väkevä,/ pyhä Kuolematon armahda. (kolmesti)

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen.

Pyhä Kuolematon, armahda meitä./ Pyhä Jumala,/ pyhä Väkevä,/
pyhä Kuolematon armahda meitä.

SUNNUNTAIPÄIVIEN SÄVELMÄPROKIIMENIT

1. sävelmän prokiimeni

Sinun armosi, Herra olkoon meidän päällämme,/ niin kuin me panemme toivomme sinuun, toivomme sinuun.

2. sävelmän prokiimeni

Herra on minun väkeni ja voimani./ Hän pelasti minut.

3. sävelmän prokiimeni

Ylistäkää Jumalaa, Kuningastamme,/ ylistäkää ja laulakaa!

4. sävelmän prokiimeni

Lukemattomat ovat tekosi Herra./ Miten viisaasti olet ne tehnyt!

5. sävelmän prokiimeni

Sinä Herra suojelet meitä./ Sinä varjelet meitä joka hetki tämän pahan ajan keskellä.

6. sävelmän prokiimeni

Pelasta, Herra sinun kansasi/ ja siunaa sinun perintöäsi.

7. sävelmän prokiimeni

Herra antaa voiman kansalleen,/ rauhalla hän siunaa kansaansa.

8. sävelmän prokiimeni

Tehkää lupauksia/ ja täyttäkää ne Herralle Jumalallenne.

Lukija: EPISTOLA

HALLELUJA

Halleluja,/ halleluja,/ halleluja. (kolmesti)

EVANKELIUMIN EDELLÄ

Niin myös sinun hengellesi./ Kunnia olkoon sinulle, Herra/ kunnia sinulle.

EVANKELIUMI

EVANKELIUMIN JÄLKEEN

Kunnia olkoon sinulle, Herra/ kunnia sinulle.

OPETUSPUHE

HARTAUDEN EKTENIA

Herra, armahda.  Herra, armahda.

Herra, armahda. Herra, armahda. Herra, armahda.

OPETETTAVIEN JA USKOVIEN EKTENIA

Herra, armahda./ Sinun haltuus, Herra./ Aamen./ Sinun edessäsi, Herra./ Aamen.

KERUBIVEISU

Nyt me salaisesti kuvaamme, salaisesti kuvaamme kerubeja, nyt me kuvaamme, salaisesti kuvaamme kerubeja, kerubeja./ Ja eläväksi tekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä, virttä veisaamme, eläväksi tekevälle Kolminaisuudelle pyhintä virttä, virttä veisaamme, veisaamme./ Heittäkäämme pois siis kaikki huolet, maalliset huolet, heittäkäämme pois, heittäkäämme pois siis kaikki maalliset huolet, heittäkäämme pois maalliset huolet./ Aamen./ Ottaaksemme vastaan kaikkeuden Kuninkaan, ottaaksemme vastaan kaikkeuden Kuninkaan, jota näkymättömästi seuraavat, seuraavat enkelein joukot, enkelein joukot./ Halleluja, halleluja, halleluja.

ANOMUSEKTENIA

Herra armahda./ Anna, Herra./ Sinun haltuus, Herra./ Aamen./ Sinun edessäsi, Herra./ Aamen.

Niin myös sinun hengellesi.

Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä,/ yksiolennollista ja jakaantumatonta Kolminaisuutta.

USKONTUNNUSTUS

Uskon / yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään,/ taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan./ Uskon yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan,/ joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua,/ valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta,/ syntynyt ei luotu, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista,/ tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi,/ ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi ja haudattiin,/ nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu,/ astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella/ ja on kirkkaudessa tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita ja jonka valtakunnalla ei ole loppua./ Uskon Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä,/ jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan ja joka on puhunut profeettojen kautta./ Uskon yhteen, pyhään, katoliseen ja apostoliseen kirkkoon./ Tunnustan yhden kasteen syntien anteeksiantamiseksi,/ odotan kuolleiden ylösnousemusta/ ja tulevan maailman elämää./ Aamen.

EUKARISTIA

Rauhan laupeutta , kiitosuhria./ Myös sinun henkesi kanssa./ Ylennämme Herran puoleen./ Se on kohtuullista ja oikein./ Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot, täynnä on taivas ja maa sinun kunniaasi. Hoosianna korkeuksissa. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Hoosianna korkeuksissa./ Aamen./ Aamen./ Sinulle veisaamme, sinua ylistämme, sinua kiitämme, kiitämme, Herra ja rukoilemme, rukoilemme sinua, meidän Jumalamme, Jumalamme.

TOTISESTI ON KOHTUULLISTA

Totisesti on kohtuullista/ ylistää autuaaksi sinua Jumalansynnyttäjä,/ aina autuas ja viaton ja meidän Jumalamme Äiti./ Me ylistämme sinua, joka olet kerubeja kunnioitettavampi/ ja serafeja verrattomasti jalompi,/ sinua, puhdas Neitsyt, Sanan synnyttäjä,/ sinua totinen Jumalansynnyttäjä.

NIIN MYÖS KAIKKIA

Niin myös kaikkia./ Aamen./ Myös sinun henkesi kanssa.

ANOMUSEKTENIA

Herra, armahda./ Anna, Herra./ Sinun haltuus, Herra.

HERRAN RUKOUS

Isä meidän,/ joka olet taivaissa./ Pyhitetty olkoon sinun nimesi./ Tulkoon sinun valtakuntasi./ Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa./ Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme./ Ja anna meille anteeksi velkamme,/ niin kuin mekin annamme anteeksi velallisimmelle./ Äläkä saata meitä kiusaukseen/ vaan päästä meidät pahasta./ Aamen.

Niin myös sinun hengellesi./ Sinun edessäsi, Herra./ Aamen./ Ainoa on pyhä,/ ainoa Herra,/ Jeesus Kristus,/ Isän Jumalan kunniaksi. Aamen.

EHTOOLLISLAUSELMA

Ylistäkää Herraa taivaista,/ ylistäkää häntä korkeuksissa./ Halleluja, halleluja, halleluja.

SINUN SALAISEEN EHTOOLLISEESI

Sinun salaiseen ehtoolliseesi osalliseksi/ tee minut, Jumalan Poika,/ sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi/ enkä suutele sinua kuten Juudas/ vaan niin kuin ryöväri/ tunnustan sinut:/ ”Muista minua, Herra,/ sinun valtakunnassasi.”

PSALMI 34

1. Minä tahdon aina ylistää Herraa,/ lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!
2. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi./ Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat.
3. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa,/ kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään!
4. Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle./ Hän vapautti minut kaikesta pelosta.
5. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa,/ heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä.
6. Minä olin avuton ja huusin apua./ Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.
7. Herran enkeli on asettunut vartioon./ Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät.
8. Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä!/ Onnellinen se joka turvaa häneen.
9. Pelätkää Herraa, te hänen pyhänsä!/ Mitään ei puutu niiltä, jotka häntä pelkäävät.
10. Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät nälkää,/ mutta sillä, joka turvaa Herraan, on kaikkea kyllin.
11. Tulkaa, lapset, ja kuulkaa minua!/ Minä opetan teille, mitä on Herran pelko.
12. Jos odotat elämältä hyvää ja toivot pitkää ikää,/ niin varo kieltäsi, älä päästä huulillesi petoksen sanaa.
13. Karta pahaa ja tee hyvää,/ pyri sopuun, rakenna rauhaa!
14. Herran silmät katsovat vanhurskaita,/ hänen korvansa kuulevat heidän avunhuutonsa.
15. Herra kääntyy pahantekijöitä vastaan,/ heidän muistonsakin hän hävittää maan päältä.
16. Kun vanhurskaat huutavat apua,/ Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä.
17. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän,/ hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli.
18. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta,/ mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa.
19. Herra häntä varjelee,/ ei yksikään hänen luunsa ei murru.
20. Jumalattoman tuhoaa hänen oma pahuutensa,/ tuomion saavat vanhurskaan vihamiehet.
21. Niiltä jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio./ Hän lunastaa heidät vapaiksi.

PYHIÄ LAHJOJA ESIIN KANNETTAESSA

Siunattu on hän, joka tulee Herran nimessä./ Jumala on Herra, ja hän ilmestyi meille.

OTTAKAA VASTAAN

Ottakaa vastaan/ Kristuksen ruumis,/ juokaa kuolemattomasta lähteestä.
Halleluja, halleluja, halleluja.

ME NÄIMME TODELLISEN VALKEUDEN

Me näimme todellisen valkeuden,/ otimme vastaan taivaallisen Hengen,/ löysimme todellisen uskon,/ kumarramme jakaantumatonta Kolminaisuutta,/ sillä hän on meidät pelastanut.

TÄYTTYKÖÖN SUUMME

Aamen./ Täyttyköön suumme sinun kiittämisestäsi, Herra,/ että veisuilla ylistäisimme sinun kunniaasi,/ kun olet tehnyt meidät otollisiksi tulemaan/ sinun pyhien, jumalallisien, kuolemattomien/ ja eläväksi tekevien salaisuuksiesi osallisuuteen./ Säilytä meidät sinun pyhyydessäsi,/ että koko päivän oppisimme sinun totuuttasi./ Halleluja, halleluja, halleluja.

PIENI EKTENIA

Herra, armahda. Herra, armahda./ Sinun haltuus, Herra./ Aamen. Aamen./ Herran nimessä./ Herra, armahda./ Aamen.
Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti./ Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti./ Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti.
Aamen. Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle nyt, aina ja iankaikkisesti. Aamen. Herra, armahda. Herra, armahda. Herra armahda. Siunaa.

ANNA, HERRA, PITKÄ IKÄ

Anna, Herra, pitkä ikä/ meidän isällemme pyhimmälle patriarkalle Bartolomeokselle,/ korkeasti pyhitetylle isällemme Helsingin ja koko Suomen arkkipiispalle Leolle,/ tämän pyhän temppelin veljille ja kaikille seurakuntamme jäsenille/ sekä kaikille (oikeauskoisille) kristityille.

LOPPU JA KUNNIA JUMALALLE!